Tag: Norton 360

Norton 360 DeluxeNorton 360 Deluxe

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในโปรแกรมป้องกันไวรัส Norton อาจอยู่ในรายชื่อของคุณแล้ว แม้ว่าทุกวันนี้ แอนตี้ไวรัสอย่างเดียวไม่เพียงพอ และนั่นคือสาเหตุที่ Norton 360 มีอยู่: มันมีการป้องกัน ‘รอบด้าน’ จากภัยคุกคามที่มากกว่าแค่ไวรัส ที่จริงแล้ว Norton 360 ไม่เพียงสามารถปกป้องอุปกรณ์ Windows, macOS, iOS และ Android ทั้งหมดของคุณเท่านั้น แต่ยังปกป้องคุณด้วยการตรวจสอบเว็บมืดเพื่อดูรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เช่น รหัสผ่าน ใบขับขี่ หมายเลขบัตรเครดิต และอื่นๆ หากพบสิ่งใด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาความสูญเสียหรือปัญหาใดๆ