Tag: ProArt Studiobook 16

ASUS ProArt Studiobook 16ASUS ProArt Studiobook 16

ASUS ProArt Studiobook 16  กลุ่มผลิตภัณฑ์ ProArt สำหรับอุปกรณ์ที่มุ่งเน้นผู้สร้างเป็นอัจฉริยะด้านการตลาดโดย ASUS ซึ่งช่วยแยกอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากคู่แข่งด้วยอุปกรณ์ระดับพรีเมียม ตัวอย่างที่สำคัญคือแล็ปท็อป Studiobook 16 OLED H5600ศิลปินที่ดึงดูดใจด้วยประสิทธิภาพสูง จอแสดงผล 4K OLED ขนาด 16 นิ้วที่สวยงาม และ “แป้นหมุน ASUS” สำหรับการตัดต่อวิดีโอหรือรูปภาพแล็ปท็อป ProArt รุ่นก่อนของ ASUS เช่น StudioBook One